Onder het motto "denken over links" biedt de SP Rotterdam in haar nieuwe onderkomen aan de Gaffelstraat een podium voor inspirerende sprekers over diverse thema’s als samenleven in de stad, actief burgerschap, economie en Europa. Een maandelijkse lezingenserie waarin het denken over hedendaagse sociale vraagstukken wordt geprikkeld en gescherpt.

Op deze plaats treft u actuele informatie, aankondigingen, oproepen, en achtergrondinformatie bij de lezingen.

07 Jul 2015 SYRIZA, Brussel, en de strijd voor een Europa van het volk

Het is geen toeval dat de diepste crisis in de geschiedenis van de EU samenvalt met de grootste uitdagingen waar Europees Links zich sinds een generatie voor gesteld ziet. De frontlinies tussen het neoliberale Europese project en de progressieve bewegingen van het continent worden uitgetekend, en plotseling lijkt alles mogelijk. lees verder

07 Jun 2015 Linkse Politiek en Religie Opium voor het volk of inspiratie voor het handelen?

De rol van religie in de westerse politiek wordt steeds kleiner. Dat stelt historicus en publicist Ewout Klei in zijn boek Van God Los. Van militant atheïsme tot christensocialisme, de verhouding tussen links en religie kent een diverse geschiedenis. Hoe ziet die verhouding er uit in de steeds meer seculiere maatschappij van de 21e eeuw? Is religie iets wat achter de voordeur blijft, of kan je als politicus ook een levensbeschouwing uitdragen? Hoe verhouden christendom en islam zich tot linkse politiek? Wat kan een links antwoord op xenofobie - vaak geuit in termen van godsdienst - zijn? lees verder

16 Jan 2015 Het basisinkomen Redding van de verzorgingsstaat... of een neoliberale valkuil?

Op donderdag 29 januari onderzoekt Denken over Links het onvoorwaardelijk basisinkomen. Een bron van voortdurende controverse: redding van de verzorgingsstaat volgens de een, een neoliberale valkuil volgens de ander. Reden te meer om dit idee eens nader onder de loep te nemen met voor- en tegenstanders. lees verder

26 Dec 2014 Stad zoekt middenklasse: verslag

Afgelopen donderdag 27 november vond er weer een nieuwe editie van Denken over Links plaats. De avond stond deze keer in het teken van de komst van de middenklasse naar de stad. Versterken zij de stad en wijken? En wat betekent deze verandering voor stad en de stedelingen? lees verder

Eerdere berichten