vorige16 Jan 2015volgendelaatste

Het basisinkomen
Redding van de verzorgingsstaat... of een neoliberale valkuil?

Op donderdag 29 januari onderzoekt Denken over Links het onvoorwaardelijk basisinkomen. Een bron van voortdurende controverse: redding van de verzorgingsstaat volgens de een, een neoliberale valkuil volgens de ander. Reden te meer om dit idee eens nader onder de loep te nemen met voor- en tegenstanders.

De afgelopen eeuw heeft het idee van een gegarandeerd, onconditioneel basisinkomen periodes gekend van grote populariteit. Er is zelfs herhaaldelijk mee geƫxperimenteerd, echter zonder dat dit heeft geleid tot enige blijvende verandering. Opmerkelijk is dat voor- en tegenstanders te vinden zijn over de breedte van het politieke spectrum. Wat te denken van dit idee, dat zich in deze tijd van voortdurende economische malaise wederom zo nadrukkelijk naar de voorgrond dringt?

Is het basisinkomen een onverantwoord sociaal experiment, of juist een modern, rationeel alternatief voor het huidige wirwar van sociale vangnetten? Zou het systeem financieel efficient kunnen zijn? Zou het werknemers en zelfstandigen kunnen bevrijden van een rigide arbeidsmarkt? Of zou het ze juist overleveren aan een in toenemende mate neoliberaal en vijandig systeem? Zou het resulteren in meer of minder activiteit, economisch dan wel van ander maatschappelijk nut? Wat zou de nieuwe situatie betekenen voor bestaande publieke voorzieningen en diensten? Wat zijn de voor- en nadelen met het oog op privacy van burgers?

Deze en andere vragen leggen we voor aan

Sjir Hoeijmakers
Econometrist, filosoof en ondernemend idealist. Initiatiefnemer van de onlangs aangenomen D66 motie die de partij oproept om meer onderzoek te doen naar het basisinkomen.
Michel Verbeek
Systeembeheerder, schrijvend voor het weblog Sargasso. Hier schreef hij onder andere een kritische onderbouwing waarom het basisinkomen niet zo'n goed idee is.

Het idee van een basisinkomen neemt een steeds prominentere plek in in de media en progressief academische kringen, waar veel verschillende interpretaties en meningen de ronde doen. Tijd om deze eens uitgebreid tegen het licht te houden.

Nieuwsgierig? Kom langs en denk met ons mee op donderdag 29 januari in Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, Rotterdam. Aanvang 20:00, inloop 19:30. De toegang is als altijd gratis.

Dit evenement is tevens te delen op Facebook.