vorige03 Sep 2013volgendelaatste

Aankondiging lezing 4: Het gevaar van veiligheid

Veiligheid. Het domineert het nieuws, staat op alle politieke agenda's, en wordt als containerbegrip voor van alles en nog wat gebruikt en misbruikt. Iedereen is het erover eens dat we het willen -- immers, wie wil er nou geen veilige samenleving? Maar wat een veilige samenleving precies is, en hoe deze moet worden nagestreefd, daarover bestaat minder eenstemmigheid. Een blik op het gevoerde beleid maakt snel duidelijk dat onze bewindshebbers veelal de harde lijn aanhangen, met alle nadruk op repressie. Cameratoezicht. Preventief fouilleren. Beleid ook dat steevast de goedkeuring kan wegdragen van "de man in de straat". Maar werkt het?

Denken over Links begint het nieuwe seizoen met een avond over de keerzijde van het veiligheidsdenken. De beperking van vrijheden, de stigmatisering en uitsluiting van groepen. De harde toon waarmee aandacht voor veiligheid gepaard gaat en het repressieve beleid waarin dit doorsijpelt, hebben het risico het beoogde doel voorbij te schieten; zozeer zelfs dat ze een negatief effect hebben op juist de veiligheid en veiligheidsbeleving die ze probeert te bewerkstelligen. De twee sprekers van deze editie van Denken over Links gaan dieper in op dit "gevaar van veiligheid". En werpen daarmee gelijk de vraag op of we de middelen voor het huidige veiligheidsbeleid niet veel effectiever in kunnen zetten.

Dr. Gwen van Eijk, criminoloog en stadssocioloog, verbonden aan de Universiteit van Leiden.

Er wordt vrijwel geen onderzoek meer gedaan naar 'klassenjustitie'; we beweren nu dat we in een klasseloze samenleving leven. Maar meer subtiel spelen klassenverschillen nog altijd een rol in hoe we denken over bepaalde groepen in de samenleving.

NWO Veni-subsidie aanvraag 2013 (toegekend)

Prof. René van Swaaningen, hoogleraar internationale en comparatieve criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, directeur van de Erasmus Graduate School of Law en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVK).

Terrorisme heeft uiteindelijk te maken met mensen die zich afgewezen en vernederd voelen. In een politiestaat zal het moslimradicalisme niet verdwijnen.

NRC, 13 November 2004.

Nieuwsgierig? Kom langs en denk met ons mee op donderdag 12 september op Gaffelstraat 61B, 3014 RC Rotterdam. Aanvang 20:00, deur open 19:30. De toegang is gratis.