Onder het motto "denken over links" biedt de SP Rotterdam in haar nieuwe onderkomen aan de Gaffelstraat een podium voor inspirerende sprekers over diverse thema’s als samenleven in de stad, actief burgerschap, economie en Europa. Een maandelijkse lezingenserie waarin het denken over hedendaagse sociale vraagstukken wordt geprikkeld en gescherpt.

Op deze plaats treft u actuele informatie, aankondigingen, oproepen, en achtergrondinformatie bij de lezingen.

Latere berichten

28 Nov 2013 Aankondiging lezing 5: Van overleven naar leven?!

Kwetsbare jongvolwassenen: jongvolwassenen met een veelheid aan problemen zoals gebrek aan inkomen, schulden, dak- of thuisloosheid, ontbreken van dagbesteding, geen startkwalificatie, verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek en delinquent gedrag. In 2013 heeft Rotterdam met zo’n 6000 kwetsbare jongeren te maken. Dat is een substantieel deel (6%) van de jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar. lees verder

30 Oct 2013 Democratisering van de economie: UITGESTELD

De discussiemiddag "democratisering van de economie", die gepland stond voor zondag 3 november, is tot nader order uitgesteld. Diegenen die zich al aangemeld hadden zijn hierover reeds per email geinformeerd. Zodra een nieuwe datum bekend is zal deze hier bekend worden gemaakt. lees verder

19 Oct 2013 Democratisering van de economie

Binnen de SP woedt al een tijd de discussie over de democratisering van de economie. De ondemocratische aard van de economie ligt aan de basis van vele maatschappelijke problemen; de maatschappij lijkt de economie te dienen in plaats van andersom. De huidige crisis geeft de urgentie en de kans om een fundamenteel andere richting op te slaan. Maar hoe moet de economie dan wél zijn? lees verder

19 Sep 2013 Verslag lezing 4: Het gevaar van veiligheid

Donderdag, 12 september 2013. Het regent, het begint guur te worden. Naast onze lezingencyclus is ook de herfst na een zomerstop begonnen. Oane introduceert het thema en de sprekers van deze vierde avond van Denken over Links: het gevaar van veiligheid. lees verder

03 Sep 2013 Aankondiging lezing 4: Het gevaar van veiligheid

Veiligheid. Het domineert het nieuws, staat op alle politieke agenda's, en wordt als containerbegrip voor van alles en nog wat gebruikt en misbruikt. Iedereen is het erover eens dat we het willen -- immers, wie wil er nou geen veilige samenleving? Maar wat een veilige samenleving precies is, en hoe deze moet worden nagestreefd, daarover bestaat minder eenstemmigheid. Een blik op het gevoerde beleid maakt snel duidelijk dat onze bewindshebbers veelal de harde lijn aanhangen, met alle nadruk op repressie. Cameratoezicht. Preventief fouilleren. Beleid ook dat steevast de goedkeuring kan wegdragen van "de man in de straat". Maar werkt het? lees verder

Eerdere berichten