vorige14 Nov 2014volgendelaatste

Stad zoekt middenklasse

"Rotterdam begint met renovatie burgers". Deze kop op de satirische nieuwswebsite De Speld raakte de essentie van de kritiek op de komst van de Markthal: dit prominente project zou niet voor Rotterdammers zijn, maar voor de welgestelde middenklasse, voor de mensen die het college graag meer zou zien in Rotterdam. Hetzelfde geldt voor de recente ambities voor bakfietswijken, de bouw van luxe woontorens en aanpassing van huurwoningen "aan de wensen van deze tijd": alles lijkt erop gericht de middenklasse naar de stad te trekken en hier te houden.

Natuurlijk staat Rotterdam niet op zichzelf: na de VINEX-vlucht is wonen in de stad nu weer populair, en steden concurreren met elkaar om meer welgestelde bewoners te trekken. Achter dit beleid zitten grote ambities: de middenklasse moet "de sociale mix versterken", daarmee "wijken omhoog trekken" en tegelijk Rotterdam tot een aantrekkelijke en draagkrachtige stad maken. In hoeverre maakt de komst van de middenklasse deze ambities waar? En wat betekent deze verandering voor de huidige stedelingen? Op donderdag 27 november staan deze vragen centraal in de discussieavond Denken over Links.

Bart van Bouchaute is als politicoloog verbonden aan het departement Sociologie van de Universiteit Antwerpen, onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS). Hij heeft o.a. onderzoek gedaan naar stadsvernieuwing en gentrificatie in Gent.

Joke van der Zwaard is ontwikkelingspsycholoog en werkt als zelfstandig onderzoeker/publicist op het terrein van sociale ongelijkheid, sociale mobiliteit, emancipatie en samenlevingskwesties. Ook is ze initiatiefnemer van o.a. De Leeszaal Rotterdam West.

Reinout Kleinhans is als stadsgeograaf verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij houdt zich o.a. bezig met wijkontwikkeling, stedelijke herstructurering, sociale cohesie en sociaal kapitaal. Eén van de ontwikkelingen die hij uitgebreid heeft onderzocht is de vernieuwing in Hoogvliet.

In drie lezingen belichten de sprekers de thematiek vanuit hun onderzoek en ervaring in Rotterdam en andere steden. Vervolgens treden ze verder in gesprek met elkaar en met het publiek aan de hand van een aantal stellingen. Denk mee en zorg dat je erbij bent op 27 november!

Stad zoekt middenklasse: donderdag 27 november, 20:00 uur – 22:00 uur (inloop vanaf 19:30). Locatie: Gaffelstraat 61b. Ook te delen op facebook.