vorige07 May 2013volgendelaatste

Aankondiging lezing 2: Wat is democratie?

Tijdens de tweede avond staan burger en democratie centraal. Is onze Nederlandse overheid echt democratisch? En hoe beleven wij zelf onze democratie? En, hoe verhoudt de kunst zich tot de democratie?

De avond wordt gestart met twee lezingen. Merijn Oudenampsen, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, zal het veranderende model van het Nederlandse politieke bestel van na de Tweede Wereldoorlog onder de loep nemen. Hij kijkt hierbij naar het opkomende populisme van de afgelopen jaren. Ook zal hij een alternatief voor het huidige politieke model schetsen aan de hand van de zgn. 'monsterpolitiek'.

Vervolgens zal Jonas Staal, beeldend kunstenaar, ingaan op hoe hij de rol ziet van de kunst in relatie tot zijn samenwerkingen met politieke partijen en buitenparlementaire politieke bewegingen. Centraal zal zijn artistieke en politieke organisatie 'New World Summit' staan: een reeks 'alternatieve parlementen' waarmee hij middels kunst een platform biedt aan verboden politieke organisaties.

Tot slot zullen de sprekers in gesprek treden met elkaar en met het publiek aan de hand van een aantal stellingen en vragen. De eerste avond in april was een inspirerende avond en we zien uit naar deze tweede! Denk mee en zorg dat je erbij bent op 9 mei!